Ide- og Udviklingscenter

For Viborg-Pensionister

 

I&U’s vedtægter

 

Vedtaget på generalforsamling den 6. maj 2009

 

Navn og hjemsted

§ 1. Foreningens navn er Ide- og Udviklingscenter for Viborg-pensionister. Foreningens hjemsted er Viborg kommune.

 

Formål

§ 2. Foreningens formål er at øge livskvaliteten for pensionister. Det sker ved undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil ifølge lov om folkeoplysning og ved samvær med andre aldersgrupper. Foreningen administrerer de etablerede studiekredse.

Medlemskreds

§ 3. Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. 

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand, kasserer eller den aktuelle holdleder.

Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Udmeldelse sker ved henvendelse til formand, kasserer eller den aktuelle holdleder og har virkning fra udløbet af indeværende kursusperiode.

§ 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent. Kontingentet opkræves i 2 rater.

Foreningens lærere er medlemmer uden at skulle betale kontingent.

 

 

Læs mere: Vedtægter

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.